Svařované pletivo – kvalitní a pevné oplocení pozemku


Svařované sítě – využití


Svařovaná síť, jako nová možnost pletivového oplocení, bude asi nejvíce zajímavá pro ty, kdo se chtějí odlišit od klasiky a přitom se vejít do přibližně stejně nízkého rozpočtu. Svou horizontální a vertikální orientací drátů působí svařovaná síť neotřele. Navíc na vodorovných drátech má uprostřed každého oka prolis. Ten sice primárně slouží k tomu, že se v tomto místě provádí speciálními kleštěmi takzvané krepování (zvětšováním prolisu se síť napíná) nicméně tento prolis na vodorovných drátech působí zároveň dekorativně. Jakoby tento prvek byl umístěn na drátech právě proto, aby síť vypadala zajímavěji.
Dalšími, kterým tento výrobek můžeme doporučit, a kteří by při výběru vhodného oplocení mohli sáhnout právě po tomto produktu, jsou chovatelé zvířat.
Například takoví psi se rádi podhrabávají. Jejich hrabáním u plotu dojde, krom děr v zemi, občas i k tomu, že klasické pletivo pod jejich nenechavými tlapkami povolí. Dráty ukončené dole zapletením se rozplétají. I oka se mohou roztáhnout. Svařovaná síť, tím, že jsou dráty v každém místě styku svařeny, je díky tomu mnohem pevnější. Ačkoliv se instaluje bez napínacího drátu, nadzvednout ji také jde jen stěží, resp. vůbec. Svařené dráty to nedovolí, a i když toto pletivo není dostatečně napnuto, je velmi těžké vyhnout jej směrem nahoru. Svařovaná síť tak případný útěk zvěři z pozemku značně ztíží. Tím, jak je svařovaná síť řešena navíc zároveň ochráníte své mazlíčky před poraněním, a to právě díky tomu, že u svařované sítě ani dole, ani nahoře, netrčí žádné ostré konce zapletených drátů, jako je tomu u klasického pletiva.
A když už jsme u nenechavých překonávatelů oplocení, dobře víme, že se to může týkat i člověka. V době, kdy vás i váš zloděj jablek může žalovat za to, že se poranil při přelézání vašeho plotu, je dobré vědět, že tomu lze předejít.
Nejsilnější svařovaná síť HEAVY v kombinaci s betonovou podhrabovou deskou mezi sloupky pak nejen, že dobře vypadá, ale plní také velmi dobře funkci zábrany před útěkem chované zvěře. No a samozřejmě i před nezvanými hosty z řad zajíců a třeba cizích psů.

Nechcete-li, nebo nemůžete-li si dovolit měnit celé pletivo, nebo plot i se sloupky, můžete využít právě nížších výšek svařovaných sítí. Lidé často řeší akutní potřebu opravit spodní části starého, poškozeného plotu tak, že zakoupí například jen 60cm vysokou svařovanou síť MIDDLE a tu s pomocí vázacího drátu připevní na staré, potrhané pletivo. Není to samozřjemě nejšťastnější, ani moc dlouhodobé řešení, ale z finančních důvodů často jediné.

Jsou svařované sítě vhodné na oplocení v členitém terénu?

Svařovaná síť by se mohla jevit jako nevhodná pro oplocení pozemku, kde jsou výškové rozdíly v terénu, ale opak je pravdou. Zvládne skoro totéž, co klasické pletivo na napínacích drátech. Nemáme nyní na mysli drobné vlnky na pozemku, které se řeší tím, že se v daném úseku buď vykope drážka a pletivo jde pod úroveň terénu, nebo se dolík dosype zeminou. Řeč je o tom, že se nám třeba rovný pozemek začne svažovat, nebo je ve tvaru U, kdy konce 50m dlouhého pozemku jsou ve srovnatelné výšce, ale postupným svažováním z obou stran je terén uprostřed o dva metry níže. I s tím se umí svařovaná síť vypořádat podobně, jako pletivo klasické. Menší změny sklonu se řeší postupně zvětšujícím se krepováním vodorovných drátů v jednom svislém poli. Velké zlomy se řeší stejně jako u pletiva. V místě zlomu se umistí sloupek, síť (nebo pletivo) se u něj přeruší a na síti (pletivu), která pokračuje šikmě dolů, nebo nahoru, se v potřebném úhlu vystřihnou oka.
Takže všechno jde. Jen konkrétně tyto montážní úkony se svařovanou sítí trvají o něco déle, než u klasického pletiva. Ale zase odpadá práce s napínacím drátem, jeho napojováním apod.